Voorlopig inflatiecijfer 2022

Het  voor 2022 verwachte CPI getal staat momenteel op 2,7 %

Dit cijfer zal iedere maand aangepast worden aan de verwachtingen van het CPB.