Voorlopig inflatiecijfer 2022

Het  voorlopig voor 2022 verwachte CPI getal staat momenteel op 3,87%

Dit cijfer zal iedere maand aangepast worden aan de verwachtingen van het CPB.