Het huidige bestuur

 

Vacatures algemeen bestuurslid en een notulist

 

 

 

Voorzitter: Mr. J.N.L. (Hans) van der Hoeven

 

   Secretaris:  Allan van der Staal

 

  Penningmeester: Ger Nieudorp

 

    Bestuurslid en Vice Voorzitter: Lex Knip

 

    Bestuurslid:  Patricia Huisman

  Notulist: Anna van Nouhuys