artikel in Groene Amsterdammer

We vonden een interessant artikel in de Groene Amsterdammer over de betaalbaarheid van de huren (gepubliceerd 15 juni 2022, nummer 24).

Hierover is o.a. melding gemaakt in de ALV van 21 juni jl..

Klik hier om het artikel te lezen.