Federatie Huurders Commerciële Sector: wisseling voorzitter

De voorzitter van de Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS), Wisso Wissing, is met ingang van heden in dienst getreden bij Stichting !Woon te Amsterdam. Hij gaat werken bij het team Bewonersinvloed, als Adviseur Bewonersorganisaties.

Gelet op het feit dat er kans is op belangenverstrengeling, is Wisso Wissing inmiddels afgetreden als voorzitter van de Federatie HCS.

Janhuib Blans wordt de nieuwe voorzitter van de Federatie HCS.  Janhuib Blans  is  voorzitter van Huurdersvereniging De Makroon en medeoprichter van de Federatie HCS.